LOGBOEK – week 9. 2021

  • Troostvogel

        Wanneer je soms iets naars beleeft
        Je niet mag uitgaan door de regen
        Of slaande ruzie hebt gekregen
        Met iemand waar je veel om geeft

        Als speelgoed door een mankement
        Niet meer zo leuk is als tevoren
        Je kwartje ergens is verloren
        Kortom, als je verdrietig bent

        Dan komt de vogel met een lied
        Je hoort het, maar je ziet hem niet
        En als hij voor je heeft gezongen
        Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

        Zolang er kinderen bestaan
        Is hij ze altijd komen troosten
        In Doesburg of in ’t Verre Oosten
        Of waar hij ook naar toe moest gaan

        De vogel is in al die tijd
        Nog nooit beschreven of geschilderd
        Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
        Daarover heerst onzekerheid

        In elk geval, hij meent het goed
        Hoewel door alles wat hij doet
        Je kans hebt dat je noodgedwongen
        Een tijdje op hem wachten moet

        Dan komt de vogel met een lied
        Je hoort hem, maar je ziet hem niet
        En als hij voor je heeft gezongen
        Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

        Drs. P (1919-2015)

De Drs. P. Trofee

  • EEN JAAR MET CORONA

SCP, 3 maart 2021.

De impact van een jaar lang coronacrisis vergroot kwetsbaarheden die we als samenleving daarvóór al hadden, zoals risico’s van de flexibele arbeidsmarkt voor economisch kwetsbare groepen. Mede door de steunpakketten van de regering is de economische klap beperkt gebleven. Toch kan baan- en inkomensverlies bij verschillende groepen (jongvolwassenen, laagopgeleiden, etc.) op den duur ook leiden tot een lager welbevinden. Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden ten gevolge van thuisonderwijs. Dat kan leiden tot een lager onderwijsniveau en daarmee kleinere kansen op de arbeidsmarkt. Langdurige sluiting van scholen en kinderopvang heeft ook gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De ontmoetingen die kinderen op school hebben met klasgenoten en docenten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen.

Waar in de eerste maanden saamhorigheid heerste, is het sociaal vertrouwen tijdens de tweede golf afgenomen en ervaart men meer wrijving tussen groepen. Zo namen de ervaren spanningen tussen oud en jong en tussen zieke en gezonde mensen toe, al zijn die nog steeds relatief laag in vergelijking tot andere groepen. In oktober legt een groot deel van de respondenten uit het onderzoek de schuld voor het hoge aantal corona-infecties bij jongeren. Over het algemeen voelen jongvolwassenen zich echter niet meer aangevallen in het coronadebat dan andere leeftijdsgroepen.

Het welbevinden van Nederlanders bleef in het najaar gemiddeld stabiel ten opzichte van voorgaande jaren, maar niet bij iedereen. Niet alleen jongvolwassenen, onder wie ook scholieren en studenten, hebben vaker een laag psychisch welbevinden. Ook zelfstandigen zijn minder tevreden met het leven dan in de jaren voor corona. Mensen die zelf corona kregen of een naaste hebben die ernstig ziek werd of overleed hebben vaker dan anderen een laag welbevinden, net als mensen die zelf inschatten dat zij extra risico lopen als ze het virus krijgen. Baanverlies hangt ook samen met een laag (psychisch) welbevinden. De groep die met baanverlies te maken kreeg groeide het afgelopen jaar.


Foto Merlijn Doomernik

Henk van Gelder. NRC, 3 maart 2021.

‘Zelfs in het slechte nieuws dat Jeroen van Merwijk half februari vorig jaar op Instagram zette, weerklonk nog de ironische ondertoon die hem eigen was. Na een optreden in de Kleine Komedie in Amsterdam („mijn laatste en voor mijn doen succesvolle optreden, haast niemand weggelopen”) had hij naar zijn zeggen iets in zijn buik gevoeld „dat me niet bekend voorkwam”. En na twee weken van „onvergetelijke onderzoeken” was de diagnose gekomen: darmkanker met uitzaaiingen. Hij onderging nu een chemokuur, schreef hij. „Wat mij betreft kunnen jullie nog een tijdje genieten van het veelzijdige genie en morele kompas dat zich nu al bijna 65 jaar Jeroen van Merwijk mag noemen.”

Zijn overlijden betekent het verlies van een uniek dubbeltalent als cabaretier en als beeldend kunstenaar. Als cabaretier was hij vooral de zanger van satirische liedjes waarvan de moralistische strekking vindingrijk verpakt zat in vormvaste regels met een rake woordkeus, listige logica en een plagerige toonzetting. Engagement en originaliteit gingen vaak schitterend samen. Zoals in zijn zotte jammerklacht over de overvloed van tegelijkertijd woedende oorlogen die het voor menigeen moeilijk maakt enig overzicht te behouden: „Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk/ één giro, twee partijen en dan verder geen gezeik / gewoon weer gezellig net als vroeger met het Derde Rijk / Eén oorlog tegelijk.”

  • LEGER EN POLITIE MYANMAR SCHIETEN STEEDS MEER DEMONSTRANTEN NEER

NRC, 4 maart 2021.

‘Van één naar drie. Van drie naar achttien. Van achttien naar achtendertig doden. Het leger en de politie schieten steeds meer onschuldige demonstranten neer in Myanmar. Woensdag was de dodelijkste dag van de protesten tot nu toe, met zeker achtendertig slachtoffers. Zeer waarschijnlijk ligt het dodental hoger, omdat niet alle doden meteen geïdentificeerd kunnen worden en sommige gewonden later aan hun verwondingen bezwijken.’

STR / REUTERS
  • ANDER PROTEST – greep in een willekeurige week
 Leo Correa/AP
Thanh Hue/Reuters
Jack Taylor/AFP
Alberto Valdes/EPA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *